Otevřený dopis společnosti AGROFERT předsedovi vlády ČR

16. 8. 2022

Odpovědně a eticky podnikáme v této zemi již téměř 30 let a na daních a dalších odvodech jsme jen za posledních 5 let odvedli 18,5 miliardy korun. Dalších 322 milionů korun jsme za posledních pět let rozdělili mezi charitativní projekty. Dáváme v tuzemsku práci více než 21 tisícům lidí. Dalších 10 tisíc lidí zaměstnáváme v zahraničí, kde tak pomáháme budovat dobré jméno České republiky. Žádné zisky nevyvádíme do zahraničí. Bohužel, v České republice jsme ze strany představitelů současné vlády cílem bezdůvodných útoků na naši společnost. Tyto útoky poškozují naši pověst a dotýkají se i více než 30 tisíc našich zaměstnanců, kteří poctivě dělají svoji práci.

Již 31. března letošního roku poslal Ing. Zbyněk Průša, předseda představenstva AGROFERT, a.s., dopis prof. PhDr. Petru Fialovi, Ph.D., LL.M. na který dodnes nedostal odpověď. V tomto dopise ho vyzýval, aby se on i členové jeho kabinetu zdrželi výroků, které naši společnost poškozují. Veřejné slovní útoky však přetrvávají dál. Proto jako druhý vstřícný krok volíme tento otevřený dopis.