Informace o skutečných majitelích společností koncernu AGROFERT od 1.6.2021

Dne 1.6. tohoto roku nabývá účinnosti zákon o evidenci skutečných majitelů, který mění definici skutečného majitele, doposud upravenou v tzv. zákoně proti praní špinavých peněz, a rozšiřuje okruh osob splňujících definiční znaky skutečného majitele. K rozšíření okruhu skutečných majitelů tak v případě společností koncernu AGROFERT nedochází na základě změny faktického stavu, nýbrž na základě legislativní změny.

Pro společnosti, které řádně splnily svou registrační povinnost dle stávající právní úpravy, platí šestiměsíční přechodné období pro uvedení stavu zápisu do souladu s novou právní úpravou. Vzhledem k tomu, že po tuto přechodnou dobu nemusí stav zápisu v evidenci skutečných majitelů, která je veřejná, odpovídat nové právní úpravě, považujeme mimo jiné i z hlediska transparentnosti za vhodné podat informaci o skutečných majitelích na internetových stránkách naší společnosti.

Společnost AGROFERT, a.s., tímto sděluje, že jejími skutečnými majiteli a skutečnými majiteli řízených společností koncernu AGROFERT jsou následující fyzické osoby:

Společnost

Skutečný majitel

Právní důvod postavení skutečného majitele

AGROFERT, a.s.

Ing. Andrej Babiš

koncový příjemce dle § 2 písm. c) ve spojení s § 3 odst. 2 zákona, jakožto obmyšlený svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond

Ing. Zbyněk Průša

osoba s koncovým vlivem dle § 2 písm. d) ve spojení s § 4 odst. 1 zákona, jakožto správce svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond

Společnosti koncernu AGROFERT (dceřiné, vnukovské a další)

Ing. Andrej Babiš

koncový příjemce dle § 2 písm. c) ve spojení s § 3 odst. 2 zákona, jakožto obmyšlený svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond

členové představenstva společnosti AGROFERT, a.s.

osoby s koncovým vlivem podle § 2 písm. d) ve spojení s § 5 odst. 3 zákona, jakožto členové představenstva řídící osoby v plnohodnotném koncernu, jenž umožňuje představenstvu řídící osoby vykonávat v řízených osobách rozhodující vliv