O AGROFERTu

Historie koncernu AGROFERT se píše více než čtvrt století. Společnost založil v roce 1993 Ing. Andrej Babiš s pouhými 4 zaměstnanci a se zaměřením na obchod s hnojivy. Od té doby jsme se rozrostli na více než 250 subjektů z odvětví chemie, zemědělství, potravinářství, lesnictví a dřevařství, pozemních technologií, techniky a dopravy, obnovitelných zdrojů a médií. S rostoucím počtem společností pod hlavičkou AGROFERT jsme se stali jedním z největších privátních zaměstnavatelů v České republice. Každý den náš úspěch společně vytváří téměř 34 tisíc zaměstnanců, kteří dohromady pracují v 18 zemích na 4 kontinentech.

Ačkoliv jsme dnes již nadnárodní společností, stále zůstáváme především českou firmou. V České republice platíme daně, zejména v regionech reinvestujeme zisk našich společností, dáváme práci tisícům schopných pracovníků a snažíme se být partnerem desítkám škol, státní správě, neziskovému sektoru i místním komunitám. Jsme pevně spjati s regiony, v nichž působíme a v řadě z nich naše společnosti patří mezi nejvýznamnější a největší. I proto je naší strategií pohled do budoucnosti. Chceme, aby Česká republika a její obyvatelé prosperovali dlouhodobě. Věříme, že investice do ekologizace provozů, lepších technologií, do vzdělanosti a do neziskového sektoru tomu významně pomohou. Podporujeme všechny, kdo věří ve vlastní úspěch a nebojí se být aktivní.


Víte, že...
… společnosti AGROFERT tvoří největší skupinu českého a slovenského zemědělství a potravinářství?
… jsou zaměstnanci společností AGROFERT zavázáni dodržovat Etický kodex a mají k dispozici linku Tell Us pro hlášení neetického chování?
​… mezi našimi podniky najdete společnosti s dlouhou historií, která sahá až do 19. století, ale i mladé firmy? Spojuje je práce na inovativních projektech pro 21. století.