Koncern AGROFERT

Za více než 25 let své existence se koncern AGROFERT etabloval v oborech chemie, potravinářství, zemědělství, pozemní techniky a technologií, dopravy, lesnictví a dřevařství, obnovitelných zdrojů a médií.

Koncern AGROFERT je v současnosti významnou nadnárodní skupinou více než 200 společností. Většina z nich je v přímém vlastnictví centrály AGROFERT, a.s., menší část portfolia tvoří společnosti, v nichž má mateřská společnost podstatný vliv.

Manažerskou filozofií koncernu AGROFERT je vytváření a stálé zlepšování vertikál mezi jednotlivými společnostmi. Taková praxe nám umožňuje využít synergické efekty v řízení společností, v jejich produkci, ale třeba i v oblasti centrálního nákupu. Také proto se v rámci neustálého rozvoje koncernu nadále soustředíme nejen na akvizice společností, jež zapadají do konceptu budování integrovaného zemědělsko-potravinářského komplexu v oblasti střední Evropy, ale i na budování nových výrobních kapacit. Výsledkem je působení koncernu AGROFERT v 18 zemích světa celkem na 4 kontinentech.

Prvořadou pozornost věnujeme v koncernu AGROFERT kromě podnikatelského úspěchu a stabilního podnikání také ochraně životního prostředí, společenským dopadům podnikání všech složek koncernu a bezpečnosti – jak pracovníků samotných, tak všech skupin, jichž se činnosti koncernu jakkoliv dotýkají. Tyto zájmy jsou do praxe přetaveny formou systémů řízení kvality, environmentálního řízení, propracované koncepce a organizace pravidelných školení BOZP nebo formou auditů, jimiž prochází jednotlivé společnosti patřící do koncernu. Samozřejmostí jsou i neustálé investice do ekologizace našich provozů či lepších, modernějších a šetrnějších technologií. O úspěšnosti plnění cílů v oblasti bezpečnosti a dodržování standardů v přístupu k životnímu prostředí hovoří řada certifikátů, jimiž se koncern AGROFERT může pochlubit.

Pozornost věnujeme zvlášť našim zaměstnancům, kteří společně stojí za úspěchem koncernu AGROFERT. Nabízíme jim strukturovaný a pravidelný systém školení, který nejen že rozvíjí jejich dovednosti, ale zároveň pomáhá chránit zdraví i životy zaměstnanců. Nabízíme též široký systém benefitů nebo odměňování těch nejlepších pracovníků. Ke každému jednotlivci přistupujeme poctivě a spravedlivě. Snažíme se tento vztah budovat oboustranně, a proto jsou zaměstnanci povinni dodržovat Etický kodex. Pro případy, že by zjistili jakoukoliv pochybnost ohledně etického chování kterékoliv složky koncernu AGROFERT, mají k dispozici etickou linku Tell Us.

Všichni v koncernu AGROFERT jsou si vědomi toho, že naše podnikání není omezeno pouze na vlastní podniky, ale že významným způsobem ovlivňujeme lokality, v nichž působíme. Jsme především českou společností, která má za cíl dlouhodobou prosperitu českých občanů i celého státu. Nejen teď, ale i pro další generace. Proto se vždy zajímáme o dění kolem nás i kolem našich společností. Koncern AGROFERT se snaží být dobrým partnerem místní samosprávě, spolkům, společenským komunitám ale i školám. Vlastní úspěch pokládáme i za závazek pomáhat těm, kteří se zrovna ocitli v tíživé či jinak obtížné životní situaci. Myslíme na druhé a pomáháme jim prostřednictvím Nadace AGROFERT.

Milníky koncernu AGROFERT

1993 25. ledna založena AGROFERT, spol. s r.o. se 4 zaměstnanci

1994 transformace společnosti na AGROFERT, a.s., rozšíření činnosti o obchod se zemědělskými komoditami a s agrochemií

1995 počátek investic do tuzemské distribuční sítě, dochází k akvizicím společností typu Zemědělské zásobování a nákup či Agrochemický podnik

1996 vstup do české chemie, akvizice společnosti Precheza, joint-venture DUSLO Šal´a (SK)

1997 založení společnosti se specializací na obchod s pesticidy: Chemagra, dne 20. 5.1997 založen AGROFERT HOLDING, a.s., v průběhu roku došlo k akvizici společnosti Lovochemie

1998 rozšíření činnosti AGFTRADING o obchod komoditami

1999 sloučením společností Chemagra a AGFTRADING došlo k první fúzi uvnitř koncernu, rozšíření o obchod pohonnými hmotami, akvizice společnosti DEZA

2000 vstup do potravinářsko-zpracovatelského průmyslu, akvizice společností Maso Planá, MASNA Studená a ADEX

2002 akvizice společnosti SKW Piesteritz (DE)

2004 fúze společností AGROFERT HOLDING, a.s., a AGFTRADING, a.s., k 1. 9. 2004, vstup do mlýnsko-pekárenského odvětví: PENAM

2005 fúze společností AGROFERT HOLDING, a.s., AGROFERT a.s. a AGROPROFIT a.s., akvizice společnosti Kostelecké uzeniny

2006 vstup na český trh se zemědělskou technikou. Akvizice drůbežářské společnosti Hyza (SK), založení společnosti Profrost (mražené pečivo), akvizice čínské chemičky Precheza Titanium Dioxide

2007 vstup do segmentu zemědělské prvovýroby, vstup na trh výroby a prodeje osiv: OSEVA

2008 vstup do mlékárenského odvětví: OLMA, akvizice společnosti Šarišské pekárne a cukrárně (SK)

2009 akvizice zemědělsko-potravinářské společnosti AGROPOL Group (vč. společnosti Vodňanská drůbež), vstup na maďarský trh: Devecseri, akvizice nizozemského distributora AdBlue GreenChem

2010 rozšíření aktivit v Maďarsku vstupem na pekárenský trh pomocí akvizice skupiny Ceres, akvizice masných společností Masozávod Krahulčí a Kmotr

2011 vstup do odvětví lesnictví, těžby a zpracování dřeva

2012 vstup do odvětví médií: založení společnosti AGF Media, akvizice obchodní části společnosti IKR (HU)

2013 akvizice společností Lieken (DE), Ecopress (SK) a Mafra

2014 akvizice společností Londa či NT Group (HU), nabytí většinového podílu ve společnosti Česká vejce CZ

2015 akvizice společností Acomware, AdInternetm AGROFIN Svitavy, Kladrubská

2016 akvizice společností ZEMSPOL, spol. s.r.o., AGRODRUŹSTVO Kačice, AGROPARKL spol. s.r.o., Lužanská zemědělská a.s., CENTROPROJEKT GROUP a.s., PEZA a.s. (SK)

2017 akvizice polské společnosti Petrochemia Blachownia, skupiny Ticket Portal, společnosti Polnoslužby Bebrava, PD Krupá a Truhlářství Straka

2018 převzetí vydavatelství Bauer Media Group prostřednictvím dceřiných společností Mafra Print, a.s. a Mafra Slovakia Print, s.r.o.

2019 akvizice pekáren United Bakeries

Všech 628 kmenových akcií společnosti AGROFERT, a.s., s nimiž je spojen 100 % podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti, je vloženo do svěřenských fondů AB private trust I, svěřenský fond, a AB private trust II, svěřenský fond, a to tak, že 565 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond, spravovaného Ing. Zbyňkem Průšou, svěřenským správcem, a 63 akcií společnosti je vloženo do svěřenského fondu AB private trust II, svěřenský fond, spravovaného JUDr. Alexejem Bílkem, svěřenským správcem. Uvedené akcie vložil do uvedených svěřenských fondů Ing. Andrej Babiš, dosavadní jediný akcionář společnosti AGROFERT, a.s., dne 3. února 2017.

Představenstvo AGROFERT, a.s., a rozdělení zodpovědností

Koncern AGROFERT - představenstvo