Agrofert upřesnil částku, o kterou údajně jde v auditu EK

4. 12. 2019

Koncern Agrofert nemá k dispozici audit Evropské komise a nezná jeho obsah. Zatím se stále pohybujeme v rovině spekulací. Požádáme MMR o jeho poskytnutí, neboť jsme dotčenou osobou.

Pokud jsou pravdivé informace, které se objevují v médiích, že by mělo u určitých projektů dojít ke korekci a vrácení poskytnutých dotací, reálně bylo z uváděných projektů dceřiným firmám Agrofertu proplaceno 155,1 mil. korun. 

 

Stále trváme na tom, že jsme vždy v oblasti dotací postupovali přesně podle zákonů, příslušných pravidel a uzavřených smluv. Mnohokrát byly poskytnuté dotace ze strany českých úřadů kontrolovány a nikdy nebylo konstatováno žádné zásadní pochybení.

 

Předběžné závěry auditu jsme v uplynulých měsících vyvrátili v celém rozsahu a své stanovisko poskytli jak českým úřadům, tak Evropské komisi.

Další postup Agrofertu vyplyne z právních analýz auditu, které se chystáme po jeho obdržení provést. Nelze vyloučit, že se případně budeme bránit i soudní cestou.

 

Jsme připraveni řešit další postup v součinnosti s příslušnými českými úřady i Evropskou komisí.