Borealis dokončil prodej své divize zpracování dusíku AGROFERTu

30. 6. 2023

V červnu 2022 obdržel Borealis AG od společnosti AGROFERT, a. s. závaznou nabídku na odkup divize zpracování dusíku, která zahrnuje výrobu hnojiv, melaminu a technických dusíkatých produktů. Tato transakce, jejíž hodnota byla stanovena na úrovni hodnoty podniku (Enterprise Value) na 810 milionů eur, byla dokončena [30. června].

Koncern AGROFERT sídlí v České republice a podniká v řadě odvětví v zemích střední Evropy. Jeho aktivity sahají od chemie přes zemědělství po potravinářskou výrobu. Koncern dosáhl v roce 2021 konsolidovaného obratu ve výši 184,8 miliardy korun, zahrnuje více než 200 společností a zaměstnává přibližně 31 tisíc lidí. AGROFERT je také jedním z hlavních evropských výrobců dusíkatých hnojiv, s výrobními závody v Německu, České republice a na Slovensku.

Začlenění výrobních závodů Borealisu v Rakousku, Německu a Francii a také připojení jeho rozsáhlé prodejní a distribuční sítě podél toku Dunaje výborně doplní stávající možnosti AGROFERTU v poskytování služeb jeho zákazníkům napříč Evropou.

„Akvizice divize zpracování dusíku Borealis koncernem AGROFERT, který se zavázal dále dlouhodobě rozvíjet podnikání v oblasti hnojiv, je tím nejlepším přínosem pro bezpečnost dodávek v Rakousku a Evropě, stejně jako pro všechny dotčené zaměstnance,“ komentuje Thomas Gangl, CEO společnosti Borealis. „Na základě této transakce nyní vznikne silná evropská společnost, která zajistí stabilní dodávky hnojiv a v důsledku toho i plodin a potravinářských produktů pro Rakousko a Evropu. Borealis se nyní bude i nadále zaměřovat na své hlavní aktivity poskytování inovativních a udržitelných řešení v oblasti polyolefinů a základních chemikálií a na transformaci směrem k oběhovému hospodářství.“

„Výroba hnojiv je pro koncern Agrofert jedním z klíčových segmentů, jehož budoucnosti v Evropě věříme. Naší prioritou bude nyní začlenit divizi zpracování dusíku Borealis do koncernu AGROFERT, čímž naši výrobní kapacitu přibližně zdvojnásobíme a zároveň vstoupíme na nové trhy, zejména Francie, zemí Beneluxu, Bulharska a Srbska. Naším cílem z pozice strategického investora je rozvíjet stávající provozy a dále investovat do jejich modernizace a udržitelnosti, stejně jako to již řadu let děláme v České republice, v Německu a na Slovensku. Vnímáme jako svoji odpovědnost zajistit zemědělcům v zemích, kde působíme, dostatek kvalitních hnojiv. Uvědomujeme si náš dopad na životní prostředí a závazky vyplývající z požadavků na dekarbonizaci průmyslu. Jednou z našich základních hodnot je být dobrý soused všude tam, kde působíme. Vážíme si míst, kde působíme. Věříme, že tento přístup budeme schopni rozvíjet i v nových lokalitách, kde budeme podnikat, a že bude ceněný místními municipalitami a komunitami,“ říká Petr Cingr, místopředseda představenstva AGROFERT, a.s. odpovědný za segmenty Hnojiva, Paliva, Oleje a Obnovitelné zdroje.

Kontakty pro média:

Borealis:

Borealis Group Media Desk

tel.: +43 1 22 400 899 (Vídeň, Rakousko)

e-mail: media@borealisgroup.com

AGROFERT:

Pavel Heřmanský

Tiskový mluvčí

tel.: +420 724 706 893 (Praha, Česká republika)

e-mail: pavel.hermansky@agrofert.cz

DALŠÍ ZPRÁVY