Ethanol Energy po 160 letech odstaví hnědouhelné kotle Kolben-Daněk a přejde na plyn

15. 3. 2018

Ve Vrdech se v polovině března po 160 letech zastaví kotle na hnědé uhlí výrobního závodu společnosti Ethanol Energy. Kotle značky Kolben-Daněk sloužily v bývalém cukrovaru i poté, co zde byla zahájena produkce bioetanolu. Společnost v rámci kontinuální modernizace provozu zahájila projekt podstatného snížení energetické náročnosti celého výrobního procesu. Závod také přejde po skončení zarážky na ekologičtější, úspornější a pro podnik i okolí přívětivější zdroj energie v podobě plynových kotlů. Přechodem na zemní plyn se Ethanol Energy zařadí k nejmodernějším zařízením svého druhu v regionu.

Po odstavení hnědouhelných kotlů bude následovat 3měsíční technologická přestávka a následně bude zahájen provoz výroby již v plně plynofikované variantě. Společnost Ethanol Energy si od tohoto kroku slibuje mj. i zmírnění dopadu na životní prostředí jak uvnitř provozu, tak zejména v okolí areálu firmy.

Historie provozu Ethanol Energy ve Vrdech

Závod ve Vrdech se může pochlubit více než 160letou historií. V roce 1856 zahájil Alexander Schöller ve Vrdech výstavbu cukrovaru. Další podniky zbudoval v Čáslavi a Čakovicích. Již v roce 1858 proběhla první řepná kampaň. Díky ní bylo ve Vrdech zpracováno 13000 tun řepy. Po roce 1868 byl vrdský cukrovar součástí „komanditní společnosti Schöller“ se sídlem ve Vídni. V roce 1948 byl cukrovar znárodněn a následně se stal součástí Kolínských cukrovarů. Po privatizaci v roce 1993 byla výroba cukru zastavena roku 1998. V areálu byla následně v roce 2007 dokončena výstavba technologie lihovaru, spuštěná do provozu o 3 roky později. Od roku 2011 je Ethanol Energy spoluvlastněn vedle zahraničního akcionáře ENAGRO také společností AGROFERT.

Obrázky níže zachycují odstavované kotle Kolben-Daněk.