Společnost Agro Jevišovice se dohodla s Živou farmou na náhradě škody

31. 3. 2020

K události došlo nešťastnou náhodou, kde vliv mělo počasí

Společnost Agro Jevišovice finančně odškodnila společnost Živá farma pana Libora Kožnara. Jde o událost z jara roku 2019, kdy při aplikaci hnojiva na naše pozemky bohužel došlo kvůli povětrnostním vlivům k úletu minimálního množství hnojiva na okrajovou část jeho sousedního půdního bloku. Tím bohužel došlo k částečnému poškození pšenice, která zde byla pěstována v ekologickém režimu. Obě společnosti se dohodly na mimosoudním vyrovnání, přičemž částka byla stanovena znalcem pojišťovny. Její výši považujeme z důvěrnou, obecně lze však uvést, že řádově jde o nižší statisíce korun. 

Událost zapříčinila nešťastná shoda okolností. Vlivem náhlé změny povětrnostních podmínek došlo k minimálnímu nekontrolovanému úletu minerálního hnojiva na sousední pozemky, kde společnost Živá farma hospodaří v režimu ekologického zemědělství. Podle kontroly záznamu z GPS se náš traktor držel od hranice pozemků ve vzdálenosti více než 15 metrů, přičemž poloměr rozhozu rozmetadla činí 13,5 metru. Podstatné také je, že jsme ze strany pana Kožnara nebyli předem nijak upozorněni, že na jeho pozemcích probíhá hospodaření v ekologickém režimu. Panu Kožnarovi jsme se omluvili a následně škodu vyrovnali. Nešlo o jakýkoli úmysl, ale o vliv počasí. Takové situace se v zemědělské praxi běžně stávají.

Společnost Agro Jevišovice přijala organizační i technologická opatření, aby se situace neopakovala. Zaměstnanci byli proškoleni a rozmetadlo bylo dovybaveno speciální clonou, aby k nechtěnému úletu hnojiva nedocházelo.