Stanovisko k odvodnění polního mokřadu u Uherčic na Břeclavsku

14. 4. 2020

V médiích se objevily informace, že v blízkosti Uherčic na Břeclavsku došlo k odvodnění mokřadu, a tím k poškození hnízdiště vzácných ptáků. Pozemky v této lokalitě užívá společnost Zemos z koncernu Agrofert.

K informacím uvádíme:

V první řadě jde o záležitost státních úřadů, které by ji měly společně řešit. Agrofert (Zemos) je sice uživatelem pozemku, ale není jeho vlastníkem. Jsme zde v nájmu. O existenci mokřadu samozřejmě víme. Opakovaně jsme na zainteresované úřady apelovali, aby vstoupily do jednání s vlastníky a jednaly o případné směně pozemků v rámci pozemkových úprav. To znamená, že z mokřadu by se stal obecní pozemek a jeho majitelé by náhradou dostali jiné zemědělské pozemky. My jsme žádné kroky k vysušení mokřadu nepodnikli a ohrazujeme se proti tomu, pokud nás někdo s něčím takovým spojuje. Kontaktovali jsme dokonce příslušný vodohospodářský úřad s dotazem, zda nepodnikli kroky k vysušení jeho pracovníci. Upozorňujeme, že v lokalitě jsou desítky dalších vlastníků a nájemců pozemků. Pro úplnost dodáváme, že jsme dokonce odmítli finanční kompenzace od státu za ztížené užívání, byť by to pro nás bylo výhodné.