SZIF začal Agrofertu proplácet zadržované dotace

28. 11. 2019

Státní zemědělský intervenční fond dnes v tiskové zprávě oznámil, že proplatí Agrofertu část zadržených dotací. Vítáme, že se celá záležitost začala vyvíjet tímto směrem. Potvrzuje se, co od počátku říkáme, že veškeré čerpání dotací probíhá přesně podle příslušných zákonů a předpisů. Jsme přesvědčeni, že ke stejnému závěru dojdou úřady ve všech případech, které se týkají naší společnosti.

 

Jak už jsme mnohokrát uvedli, ani v jenom případě se neztotožňujeme se závěry auditu EK. Vyvrátili jsme je v celém rozsahu. Údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše paradoxně auditoři prověřovali tak, že zkoumali formální náležitosti některých našich dotací. Přitom se ani nebyli podívat v žádné z našich firem, ke kterým konstatovali nějaké výhrady. Auditoři prověřovali mimo jiné také období, kdy Andrej Babiš nebyl v žádné exekutivní funkci, takže ani nemohl mít žádný střet zájmů. Také zcela ignorovali přechodné období, o kterém zákon o střetu zájmů hovoří, což považujeme za naprostý omyl nebo neznalost. Rozhodně jsme nikdy nepostupovali v rozporu se zákonem o střetu zájmů, neboť náš někdejší akcionář učinil vše, co po něm zákon požadoval, tedy vložil akcie svých firem do svěřenských fondů. Jsme si jisti, že se v žádném střetu zájmů nenacházíme a že se prokáže, že jsme ve všech případech postupovali správně a podle zákona.

 

Karel Hanzelka

tiskový mluvčí, Agrofert, a.s.