Mateřská společnost AGROFERT, a.s.

AGROFERT, a.s., je mateřskou společností koncernu AGROFERT, která řídí a koordinuje aktivity více než 200 dceřiných firem.

Činnost centrály se zaměřuje prakticky výhradně na korporátní řízení, vlastní obchodní činnost vyvíjí v oblasti pesticidů a mořidel, hnojiv, zemědělských komodit a krmiv. AGROFERT, a.s., také zastřešuje centrální aktivity celého koncernu zejména v oblasti účetních operací, IT, personalistiky, komunikace a marketingu, nákupu vybraných položek zboží a služeb, prodeje majetku, interního auditu a bezpečnosti, zabezpečuje akvizice a zároveň nabízí i finanční služby.

Jak podnikáme

Řízení jednotlivých dceřiných společností centrálou AGROFERT, a.s., je založeno na čtyřech pilířích úspěchu:
- dlouhodobých vztazích s obchodními partnery
-
 kvalitní práci zkušených manažerů
podnikatelské flexibilitě 
- maximálním využití synergických efektů napříč společnostmi v celém koncernu

Základní podnikatelskou filozofií koncernu je vytváření výrobního řetězce, který propojuje využití půdy se zemědělstvím, oblastí chemické výroby, s živočišnou a rostlinnou výrobou až po potravinářství. Takovéto výrobní vertikály nám umožňují docílit maximálně možné efektivity a znalosti navazujícího trhu v produktovém řetězci.

Strategie podnikání mateřské společnosti AGROFERT, a.s., spočívá též v kontinuálním hledání příležitostí pro další rozvoj obchodních aktivit. Všechny příležitosti dalšího růstu společnosti jsou bedlivě posuzovány. Díky tomu mateřská společnost rozvíjí aktivity jednak v segmentech trhu, kde je již přítomná, ale i ve zcela nových oblastech, které mohou buď vhodně doplnit řetězec stávajícího podnikání, nebo mohou ostatním společnostem v koncernu přinést zcela nový impuls pro další práci. Mateřská společnost se tedy i nadále soustředí především na akvizice společností, které zapadají do konceptu budování integrovaného zemědělsko-potravinářského komplexu v oblasti střední Evropy, ale i na budování nových výrobních kapacit. Úspěšná realizace akvizic je založena především na důvěře bank, díky které mohly být nově nabyté společnosti restrukturalizovány a zefektivněny. Dnes jsou z nich úspěšné, na trhu konkurenceschopné firmy.

Činnosti mateřské společnosti AGROFERT, a.s., i jejích dceřiných společností jsou předmětem pravidelných auditů. Stejně jako v ostatních společnostech působících v prostředí českého trhu je i mateřská společnost AGROFERT, a.s., podrobována standardním kontrolním mechanismům státní správy.

 

Vedení společnosti

 
Výkonný ředitel  Ing. Josef Mráz
Divize fúzí, akvizic a korporátního financování Mgr. Libor Němeček, Dr.
Divize obnovitelné zdroje Ing. Martin Kubů
Divize zemědělství Ing. Milan Škvor 
Divize obchodní - dovoz a vývoz Ing. Peter Novanský
Divize obchodní - pesticidy a mořidla Ing. Radek Zíta
Divize obchodní - zemědělské komodity Martin Bobek
Divize finanční Ing. Petra Procházková
Divize personálně-správní Ing. Daniel Rubeš
Divize interní audit Ing. Karel Vabroušek
Divize právní Mgr. Václav Knotek 
Divize controllingu Ing. Jan Otčenášek
Divize ICT Martin Poláček
Divize centrální nákup Jaroslav Zima
Divize interní bezpečnost JUDr. Jiří Veselý
Manažer pro klíčové zákazníky Ing. Jiří Haspeklo

 

 
 
 
 
 

AGROFERT, a.s.

centrála
Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika
IČ 26185610

E-mail: agrofert@agrofert.cz
Telefon: +420272192111
Web: www.agrofert.cz